Archive for

4-5/8 Uddevalla Folkmusikfestival

Årets folkmusikfestival fokuserar på den mångfald av musik som finns i vårt område, den traditionella svenska folkmusiken tillsammans med den musik som människor från andra kulturer berikar oss med. Här blandas traditionell svensk spelmansstämma med musik från Kurdistan, Eritrea, Irland, Afghanistan, Irak/Syrien mm. Låtkurser, workshops, dans och konserter. Ett arrangemang av Bohusläns Spelmansförbund, Dalslands Spelmansförbund, … Continue reading

Archives